Home

ติดต่อเรา


Google Map API 3 - 01 
สาม + สาม เท่ากับ = ??
ห้า , หก
ที่อยู่ติดต่อ

: 154 หมู่ 13 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ (กม.ที่ 10) ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

: รับผลิตสินค้าตามคำสั่ง Made to Order

: sppthai1@gmail.com

: 054-269348, 054-269646, 061-2706611, 061-2706622 เบอร์ Fax: 054-269348, 054-269560